Salon with soul - Znojmo

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost/podnikatel salonwithsoul.cz Eva Meisterová se sídlem Kuchařovická 3611/11 Znojmo 669 02, IČ: 08363633 (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • e-mail

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel odpovědi na Váš vznesený dotaz. Údaje budou správcem zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění účelu.

S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje salonwithsoul.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Správci webové stránky
 • Přidělený pracovník pro zpracování požadavků: Eva Meisterová (Správce)
 • Jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, Policii ČR, atd.)

Dále mohou být zpracovány tyto údaje:

 • Jazyk a další informace poskytnuté prohlížečem (rozlišení, operační systém, preferovaný jazyk)
 • Hlavní IP adresa, kterou může zpravovávat webhosting Endora.cz (provozovatel: Stable.cz s.r.o), na které je umístňený tento web, za účelem počtu návštěv - použití IP adresy je anonymizované.

Kdy zpracovává správce osobní údaje:

 • Při Vašem dotazu na služby
 • Během naší komunikace

Dle GDPR máte právo:

 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování

Google reCAPTCHA:

Správce používá funkci „Google reCAPTCHA“. Aplikace je poskytována společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).Analýzy prováděné systémem Google reCAPTCHA probíhají zcela na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou o probíhající analýze informováni.

Google reCAPTCHA ověřuje, že zadávání údajů na našem webu (například v kontaktním formuláři) bylo zadáno člověkem nebo automatizovaným programem. Správce používá verzi 3, která pracuje zcela na pozadí, bez nutnosti interakce uživatele a její implementace na webu se pro uživatele projevuje pouze zobrazením loga (nejčastěji v pravém dolním rohu webu).

Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na zajištění ochrany svých webových stránek před zneužitím automatizovanými roboty a před spamem.
Další informace o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů Google najdete na následujících odkazech:
https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/
https://www.google.com/recaptcha/about /

Salon with Soul © 2023
Všechna práva vyhrazena
Zpracování osobních údajů
Salon with soul - Znojmo Salon with soul - Znojmo Salon with soul - Znojmo
Salon with Soul © 2023
Všechna práva vyhrazena
Zpracování osobních údajů